Prispevky v kategorii: ‘’

Změna time_zone pro MySQL databázi

Pokud potřebujete změnit nastavení time_zone pro konkrétní databázi a ne pro celý mysql server stačí do scriptu přidat:

mysql_query("SET time_zone = '+2:00';");

kde si zvolíte svou potřebnou hodnotu.

admin Mysql tipy

Clam AntiVirus Daemon: ERROR: LogFile requires full path.

V souboru /etc/clamd.conf stačí zakomentovat řádku:

#LogFile unix:/var/log/clamav/clamd.log

nebo jí přepsat na:

LogFile /var/log/clamav/clamd.log

Mělo by to pomoci.

admin Řešení problémů

Call to undefined function shm_attach()

Pro php kompilované ze zdroje je potřeba překompilovat php s volbama:

--enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-sysvmsg

Pokud máte php nainstalované z balíčku, stačí doinstalovat balíček php-process:

yum install php-process

admin Řešení problémů

Měření rychlosti linky

Pokud potřebujete otestovat rychlost linky, zkuste si nainstalovat balíček iperf.
Pracuje na principu server-klient, kdy na jedné straně spoje spustíme server a klientem z druhé strany ověříme propustnost spoje.

Na straně serveru:

iperf -s

Na straně klienta:

iperf -t 200 -i 10 -c IP_SERVERU

Výstup je následovný:

[root@alpha ~]# iperf -t 200 -i 10 -c IP_SERVERU
------------------------------------------------------------
Client connecting to IP_SERVERU, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local IP_KLIENTA port 43542 connected with IP_SERVERU port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  129 MBytes 72.2 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 10.0-20.0 sec  129 MBytes 72.1 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 20.0-30.0 sec  135 MBytes 75.5 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 30.0-40.0 sec  121 MBytes 67.8 Mbits/sec
atd....

admin Správa serveru

Apache segmentation fault

Důvodů vzniku této chybové hlášky je celá řada. Může se jednat o špatnou kombinaci php modulů nebo také špatně zkompilovaným jádrem.
Může toto způsobovat ovšem i paměť na serveru. Zkuste zvýšit maximální množství paměti např. příkazem:

echo "68719476736" > /proc/sys/kernel/shmmax

admin Řešení problémů

semget: No space left on device

Rychlým řešením je příkaz:

/usr/bin/ipcs -s | grep apache | awk ' { print $2 } ' | xargs ipcrm sem

nebo také:

/usr/bin/ipcs -s | grep nobody | awk ' { print $2 } ' | xargs ipcrm sem

nebo také:

/usr/bin/ipcs -s | grep apache | perl -e 'while () { @a=split(/\s+/); print `ipcrm sem $a[1]`}'

admin Řešení problémů