Domů > Správa serveru > Měření rychlosti linky

Měření rychlosti linky

Pokud potřebujete otestovat rychlost linky, zkuste si nainstalovat balíček iperf.
Pracuje na principu server-klient, kdy na jedné straně spoje spustíme server a klientem z druhé strany ověříme propustnost spoje.

Na straně serveru:

iperf -s

Na straně klienta:

iperf -t 200 -i 10 -c IP_SERVERU

Výstup je následovný:

[root@alpha ~]# iperf -t 200 -i 10 -c IP_SERVERU
------------------------------------------------------------
Client connecting to IP_SERVERU, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local IP_KLIENTA port 43542 connected with IP_SERVERU port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  129 MBytes 72.2 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 10.0-20.0 sec  129 MBytes 72.1 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 20.0-30.0 sec  135 MBytes 75.5 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 30.0-40.0 sec  121 MBytes 67.8 Mbits/sec
atd....

admin Správa serveru

 1. Bez komentářů.
 1. Žádné zpětné odkazy