Služby

Nabízím tyto služby:

Jednorázová komplexní instalace webového serveru se všemi potřebnými službami:

Apache server - webový server + moduly mod_ssl, mod_evasive, mod_geoip
Lighttpd - alternativní webový server
PHP5 + moduly php-suhosin, php-eaccelerator, Zend Optimizer, Source Guardian,
Ioncube Loader, PHP Shield, php-ffmpeg
MySQL server - kompletní instalace + phpMyadmin
Mail server - Postfix + mysql nadstavba, Spamassassin, antivir, smtp authentikace,
vč. webového rozhraní, Dovecot - pop3 server
Webmail - Horde, Squirell, RoundCube
Programy pro media server - mplayer, mencoder, ffmpeg, flvtool2, lame
Name server - Bind 9
Ostatní programy - ImageMagick, htop, fail2ban a další...

Podmínkou je server s čistě nainstalovaným systémem CentOS nebo Fedora Core. Po nainstalování můžete rovnou s tímto systémem pracovat.

Pro více podrobností mne prosím kontaktujte.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy