Domů > Bezpečnost > Užitečné programy – fail2ban

Užitečné programy – fail2ban

Dalším dobrým pomocníkem je balíček fail2ban. Nainstalujete jej pomocí:

yum -y install fail2ban
chkconfig fail2ban on

Tento balíček běží na pozadí jako daemon kdy kontroluje systémové logy a vyhodnocuje podle zadaných pravidel zda se jedná o útok na server atd.
fail2ban používám pro služby ssh, ftp a postfix. Konfigurační soubor naleznete v /etc/fail2ban/fail2ban.conf a dalších souborech v /etc/fail2ban/ adresáři.

Můj jail.conf soubor obsahuje mimo jiné:

[ssh-iptables]

enabled = true
filter  = sshd
action  = iptables[name=SSH, port=2212, protocol=tcp]
      sendmail-whois[name=SSH, dest=kontakt@server.com, sender=fail2ban@server.com]
logpath = /var/log/secure
maxretry = 3

[proftpd-iptables]

enabled = true
filter  = pure-ftpd
action  = iptables[name=pure-ftpd, port=ftp, protocol=tcp]
      sendmail-whois[name=pure-ftpd, dest=kontakt@server.com]
logpath = /var/log/messages
maxretry = 5

[postfix-tcpwrapper]

enabled = true
filter  = postfix
action  = iptables[name=postfix, port=25, protocol=tcp]
logpath = /var/log/maillog
maxretry = 1
bantime = 600

Soubory v adresáři /etc/fail2ban/filter.d (..popisuji pouze mnou změněné soubory).
Soubor pure-ftpd.conf:

[Definition]

__errmsg = (?:Authentication failed for user|Erreur d'authentification pour l'utilisateur)
failregex = pure-ftpd(?:\[\d+\])?: (.+?@) \[WARNING\] %(__errmsg)s \[.+\]$
ignoreregex =

Soubor sshd.conf:

failregex = (?:error: PAM: )?Authentication failure for .* from \s*$
  Failed [-/\w]+ for .* from (?: port \d*)?(?: ssh\d*)?\s*$
  ROOT LOGIN REFUSED.* FROM \s*$
  [iI](?:llegal|nvalid) user .* from \s*$
  User .+ from not allowed because not listed in AllowUsers\s*$
  User .+ from not allowed because none of user's groups are listed in AllowGroups\s*$
ignoreregex =

Soubor postfix.conf:

[Definition]

failregex = reject: RCPT from (.*)\[\]: 554
      reject: RCPT from (.*)\[\]: 550
      Blocked SPAM, \[\] \[
ignoreregex =

fail2ban spouštíte příkazem:

service fail2ban start

admin Bezpečnost