Domů > Užitečné bash příkazy a scripty > Vyhledá soubory určitého typu a smaže je

Vyhledá soubory určitého typu a smaže je

Tento příklad vyhledá všechny *.php soubory v adresáři /cesta/do/adresáře a
smaže je všechny:

find /cesta/do/adresáře -type f \( -name \*\.php \) | xargs rm

Stejný příklad ale smaže všechny *.php soubory starší více jak 5 dní:

find /cesta/do/adresáře mtime +5 -type f \( -name \*\.php \) | xargs rm

admin Užitečné bash příkazy a scripty

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy